0662C625 2B51 462D 9B11 622Cffb801f7 Rw 600 Wg
Pexels Max Fischer 5212653
94De1c4c 8F8c 484A 90Bc 893D4d221e31 Rw 600Wdj

Privacy en disclaimer

Privacy

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een Functionaris Gegevensbescherming (fg). Alle zaken over privacy graag sturen naar fg@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs handelt conform de AVG.

Download hier het Privacyreglement van de vereniging. 

Disclaimer 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal.

OMO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voor komen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het zeer op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres info@omo.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
OMO spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

In het bijzonder zijn alle bedragen en (jaar)cijfers op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij OMO.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OMO.