Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Wie we zijn en waarvoor we staan

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Ons Middelbaar Onderwijs in beeld

Koers 2023

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van Koers.  

Ontdek meer

 

Koers 2030

We zijn gestart met het proces om te komen tot Koers 2030. Medewerkers zijn uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren.

Lees hier alles over Koers2030.

Ontdek meer

Jaarverslagen

Bekijk het overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de financiële verantwoording in de jaarverslagen.

Ontdek meer

Diversiteit

Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusief over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit & inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie.

Ontdek meer

Strategie en identiteit

In Koers2023 wordt de strategie en identiteit van de vereniging beschreven. Daarnaast heeft de vereniging een eigen integriteitscode.

Ontdek meer

Kwaliteitsontwikkeling

Het onderwijsproces leent zich niet voor standaardisatie. Er is volop ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden Dat vinden wij belangrijk.

Ontdek meer