Img Hero Home 02
Img Hero Home 01
Img Hero Home 03

ANBI

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wettelijk is het verplicht een aantal gegevens op de website openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna vermeld of met een klik te vinden op deze site. 

Contactgegevens
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg
T 013-5955500
E info@omo.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI  
3052163

Voor overige ANBI gegevens klik op onderstaande onderwerpen:
• Bestuurssamenstelling
• Beleidsplan (Koers 2023)
 Beloningsbeleid
• Doelstelling
• Verslag uitgeoefende activiteiten
• Financiële verantwoording

ANBI onderwijsinstellingen Ons Middelbaar Onderwijs

KvK nr. vereniging OMO: 40258061

KvK nr. bureau OMO: 41097111