Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Functieboek

Wat houdt elke functie precies in? Wat wordt er verwacht van de docent? 

Elke medewerker is benoemd in één van de in het functieboek opgenomen functies. De functiebeschrijvingen zijn zo generiek mogelijk gemaakt waardoor het mogelijk is om op individueel niveau afspraken te maken passend bij de talenten, wensen, ambities en omstandigheden van de betreffende medewerker. Daarnaast kan hierdoor in overleg flexibele invulling worden gegeven aan de uitoefening van de functie.

Download het functieboek met alle functiebeschrijvingen en/of de 'Matrix competenties docentenfuncties'.

In de 'Matrix competenties docentfuncties' zijn de bekwaamheidseisen (geformuleerd door het SBL, Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel) samen met de OMO-kerncompetenties opgenomen.

In de 'Matrix werkkaders docentenfuncties' staat per docentfunctie (LB, LC, LD en LE) beschreven wat er verwacht wordt van de docent.