Img Hero Home 03
Adcampagne Maart 2024.1
Img Hero Home 01

Koers 2030

Koers 2030: 'Samen Groeien', ons strategisch beleidsdocument, is vanaf 9 april 2024 van kracht. Het koersplan is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van Koers.

 

Koers 2030

Goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.

Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.