Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Koers 2030

We zijn gestart met het proces om te komen tot Koers 2030. Medewerkers zijn uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren. Het is een proces van inleven (evaluatie Koers 2023), beleven (dialogiseren/ophalen input), doorleven (valideren, verdiepen en aanscherpen) en verweven (implementeren).

Bekijk de uitnodigingsfilm hieronder en #doe mee, #gamee, #denkmee, #beweegmee, #groeimee. 

Koers 2030 - Aftrap