Img Hero Home 01

Strategie en identiteit

‘Koers 2030: Samen groeien’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. Veel betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van deze Koers. 

Identiteit en integriteit
De identiteit van de vereniging is te vervatten in drie basisbegrippen: goed onderwijs, goed mens en goed leven. Het document 'Zingeving en goed onderwijs' is opgesteld vanuit de wens dat iedereen in het dagelijks leven geïnspireerd raakt door getoond gedrag. Gedrag maakt immers zichtbaar wat de betekenis van identiteit echt is.

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging. Het basisprincipe van al ons handelen is vertrouwen. Bij het opstellen van de integriteitscode is de identiteitsnotitie van de vereniging als uitgangspunt genomen. De kern van deze identiteitsnotitie (goed onderwijs, goed mens, goed leven) is voor de integriteitscode aangevuld met ‘goed handelen’.