Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Diversiteit

Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusie over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit & inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij wordt uitgegaan dat iedereen telt. Verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Divers samengestelde teams presteren beter.

Een groter draagvlak door focus op verbinding en inclusie

Het diversiteitsbeleid gaat niet alleen over meer vrouwen op top- of subtop posities. Het gaat vooral ook over meer medewerkers met een migratie achtergrond, in geaardheid, met arbeidsbeperking, oud-jong, fulltimers-parttimers en zo verder. Om te kunnen groeien naar een inclusieve organisatie (een organisatie waarin iedereen betrokken wordt en de kans krijgt om mee te doen) is het bestaande beleid in het najaar van 2016 herijkt.

Diversiteitsbeleid

Aanloop diversiteitsbeleid

Ons Middelbaar Onderwijs heeft inhet Charter Talent naar de Top ondertekend om zo een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. In 2015 zijn we door de commissie Talent naar de Top als ‘aansprekend voorbeeld’ gekozen. OMO heeft hiervoor een award ontvangen.

Ook zijn we in 2019 nog een keer onderscheiden als aansprekend voorbeeld: 

‘OMO ontvangt wederom een award in de categorie ‘aansprekende voorbeeldorganisaties’ van de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Donderdag 28 juni 2019 presenteerde Caroline Princen, voorzitter van de commissie, het rapport met daarin vijf zogenaamde ‘diamanten’: voorbeeldorganisaties die andere organisaties kunnen inspireren. Het in de volle breedte inzetten van het diversiteitsbeleid en het zoeken naar verbinding en inclusie hierbij maakt OMO tot een aansprekend voorbeeld voor andere organisaties.'

Periodiek aandacht vragen voor diversiteit werkt. Dat lees je hier. Voor OMO geldt dat we inmiddels met het percentage vrouwen op (sub)topposities zijn gestegen tot boven de 40%. Omdat met deze getallen de doelstelling is behaald, is de verbondenheid met het charter losgelaten.

Meer weten over diversiteit binnen de vereniging? Ga naar het netwerk diversiteit en inclusie.

Ook binnen de Burgerschapsestafette is diversiteit en inclusie een van de thema’s. Ga hiervoor naar Burgerschapsestafette - ONS (na inlog op intranet) en OMO - Burgerschapsestafette.