Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Netwerk diversiteit en inclusie

We streven naar nog meer diversiteit binnen onze vereniging. Diversiteit is van belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het biedt ruimte voor ontwikkeling. Diversiteit is daarbij ook belangrijk in de beeldvorming en bewustwording voor de leerlingen. Inclusief zijn we doordat we binnen onze vereniging ruimte  bieden voor ieders uniekheid en talenten.

Diversiteit, de inzet van inclusief leiderschap en een inclusieve cultuur heeft onze voortdurende aandacht. Het netwerk diversiteit en inclusie denkt hierin mee en is een stimulerende en inspirerende  vertegenwoordiger.  

Het netwerk diversiteit en inclusie is een platform voor alle medewerkers die op de hoogte gehouden willen worden of een rol willen spelen in het bevorderen van diversiteit en inclusie. 

Bijeenkomsten van het netwerk zijn breed toegankelijk.  Alle medewerkers van de vereniging (OP én OOP), die zich bezighouden met diversiteitsbeleid of zich met dit onderwerp verbonden voelen zijn van harte welkom. 

Wil je meer informatie over het kennisnetwerk Diversiteit en inclusie of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met Natascha van Iersel: nja.vaniersel@omo.nl

Ontdek meer