Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Kwaliteitsontwikkeling

Het onderwijsproces leent zich niet voor standaardisatie. Alle leerlingen zijn verschillend en uniek. Onze professionals zijn ons belangrijkste kapitaal. Er is volop ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden Dat vinden wij belangrijk.

Gedeelde waarden vormen de basis voor hun handelen. De basis en het proces moeten op orde zijn, daarvoor hanteren we minimum standaarden en werken we aan een sterke kwaliteitscultuur.

De professionele kwaliteitscultuur, op welke manier en op welke momenten we het gesprek hierover voeren zijn opgenomen in de bestuurlijke cycli van vereniging OMO.

Voor meer informatie bekijk de animatie 'kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitscultuur de visie van vereniging OMO'.