15 mei 2024 Terug naar overzicht

Aankondiging vertrek Prof. Dr. Theo Camps als voorzitter RvT vereniging OMO

Onlangs heeft Prof. Dr. Theo Camps aangekondigd per 1 juli 2024 zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te beëindigen.

Theo Camps: ‘Na lang afwegen heb ik besloten om per 1 juli 2024 terug te treden uit de Raad van Toezicht van OMO om redenen gelegen in de privé-werkbalans. Diezelfde afweging heb ik gemaakt voor een aantal andere nevenfuncties. Ik heb mij sinds 2018 met veel plezier ten volle ingezet voor het toezicht bij OMO en vanuit een toezichthoudende rol mogen bijdragen aan goed onderwijs in Brabant. Ik ga de fijne samenwerking in de Raad van Toezicht, met de Raad van Bestuur en andere OMO-collega’s zeker missen.’

Theo Camps is per 1 juli 2018 door de ledenraad benoemd tot lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Vanaf die datum heeft hij tevens de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht op zich genomen. Per 1 juli 2022 is hij herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar.

Jos Kusters: ‘Met alle respect voor zijn afwegingen, hebben wij kennis genomen van het besluit van Theo Camps om per 1 juli 2024 terug te treden uit de Raad van Toezicht. Wij zijn Theo zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor onze vereniging. Theo heeft de rol van voorzitter Raad van Toezicht vervuld met veel verantwoordelijkheidsgevoel en altijd gericht op het publieke belang. Zijn expertise en netwerk zijn voor ons van veel waarde.’

Op korte termijn buigen betrokkenen zich over de opvolging van de positie van lid/voorzitter van de Raad van Toezicht.