16 januari 2024 Terug naar overzicht

Bram Paulissen nieuwe transitie ambassadeur OMO

Bram Paulissen, nu teamleider op 2College Ruivenmavo wordt per 1 april transitie ambassadeur voor de vereniging.

Bram: ”Ik ben ervan overtuigd dat onderwijskwaliteit niet beperkt kan blijven tot één school, maar dat we gezamenlijk moeten streven naar 'goed' onderwijs. Als transitie ambassadeur wil ik bruggen slaan tussen scholen, docenten en het management om gezamenlijk de volgende stappen te zeten. Samen kunnen we netwerken opzetten waarbinnen we rond specifieke thema's samenwerken en waarbij we gezamenlijk de kwaliteit bewaken. Iedereen binnen de vereniging draagt iets bij en kan iets bijdragen. Op deze manier kunnen we nieuwe kansen benutten, ontdekken en versterken, en kan OMO een centrale rol spelen in het proces van onderwijsvernieuwing.”

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur: “We zijn ontzettend blij met Bram een enthousiaste transitieambassadeur te hebben gevonden die samen met de scholen gaat pionieren hoe deze nieuwe functie het beste kan worden ingevuld. Met Bram hebben we een multi-talent gevonden met een groot onderwijs hart en met ruime ervaring binnen OMO. We hebben alle vertrouwen dat we met Bram onze samenkracht kunnen versterken zodat we elkaar helpen verder te groeien en de ambities van de transitie kunnen realiseren.”

Bram Paulissen
Na een opleiding tot docent Economie heeft Bram gewerkt als docent economie op 2College. In 2018 heeft hij zijn master opleiding Leren en Innoveren afgerond. Hierna werkt Bram sinds 2018 als coördinator onderzoek en innovatiecoach binnen 2College. Sinds 2020 combineert hij deze functie met de functie van teamleider op 2College Ruivenmavo.

Bram is 40 jaar oud, getrouwd, heeft twee dochters (2 en 4 jaar) en woont in Berkel-Enschot.

Transitieproces
In het strategisch kader van OMO staat het verlangen beschreven om voor elke leerling op elk moment altijd het best mogelijke onderwijs te bieden vanuit onze waarden. We streven naar ontwikkelgericht onderwijs en daarvoor is ontwikkelgericht organiseren een randvoorwaarde.

Ontwikkelgericht onderwijs én ontwikkelgericht organiseren is voor elke school afzonderlijk een te complexe opdracht. Daarom gaan we in de transitie een aantal thema’s gezamenlijk in co-creatie oppakken door samenkracht, in de scholen, tussen de scholen en externe partijen en met elkaar in de vereniging en het OMO-bureau. Dit is ook een belangrijk thema van de strategische Koers van OMO richting 2030. We zoeken samen naar goede manieren om docenten (en leerlingen en anderen) intensief te betrekken bij het verkennen van nieuwe oplossingen. Bram Paulissen gaat dit transitieproces faciliteren en begeleiden.