26 juni 2024 Terug naar overzicht

Joke Snippe nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Joke Snippe neemt per 1 juli 2024 het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van vereniging OMO op zich. Zij neemt deze rol over van Theo Camps. 

Tijdens de ledenraadvergadering van 20 juni jl. is zij eerst herbenoemd op voordracht van de leerling geleding van de GMR waarna aangekondigd is dat zij Theo Camps opvolgt als voorzitter Raad van Toezicht.

Joke: “In de afgelopen jaren heb ik OMO leren kennen als een organisatie waar bevlogen mensen werken die zich met veel inzet en enthousiasme inzetten voor goed onderwijs voor hun leerlingen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. “

Benoeming leden Raad van Toezicht
Daarnaast zijn Tamara van Schilt en Jos van Nunen tijdens de Ledenraadvergadering vanaf 1 juli benoemd als leden van de Raad van Toezicht. Tamara is benoemd op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR en Jos is benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht.

Jos:

”Al in de aanloopperiode naar de formele benoeming heb ik mogen kennismaken met de waardes van OMO. Ik kijk ernaar uit om mooie echte verhalen te mogen ontdekken. Ook in de auditcommissie van de Raad van Toezicht gaat het niet alleen om de cijfers, maar om de wereld achter de cijfers. De komende jaren hoop ik daar verder aan te kunnen bijdragen."

Tamara:

“Voor mij staat het goede gesprek over kwaliteit van onderwijs centraal. Ik kijk er dan ook naar uit om als kritisch gesprekspartner in de onderwijscommissie en in de Raad van Toezicht mooie gesprekken hierover te kunnen voeren.”