21 juni 2024 Terug naar overzicht

Kennisevent 'Hoe gaat het nu écht met de leerling'

We kijken terug op het succesvolle evenement 'Hoe gaat het nu écht met de leerling?' Het belang van het onderwerp kwam tot uiting in de indrukwekkende opkomst en waardevolle discussies.

Het programma was veelzijdig. De werkgroep NPO deelde kennis en ervaringen vanuit de vereniging. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. 'Hoe sluit je aan bij wat de leerling nodig heeft?', 'Hoe kun je passend examineren en wat houdt dat in?', 'Hoe kan samenwerking tussen zorg en onderwijs vormgegeven worden?'.

Er volgde inspirerende presentaties, interactieve workshops en boeiende lezingen. Onze keynote sprekers, en , gaven nieuwe inzichten en praktische handvatten om de ondersteuning van leerlingen te verbeteren.
deelde zijn visie op kansengelijkheid en de grens tussen zorg en onderwijs. besprak de mogelijkheden en uitdagingen van passend examineren. Dankjewel hiervoor!

Het was een dag vol kennis, vaardigheden en waardevolle ontmoetingen met collega’s van de -scholen. Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid en de waardevolle bijdragen van alle deelnemers en kijken uit naar toekomstige bijeenkomsten en het verder versterken van onze samenwerking!