14 september 2023 Terug naar overzicht

Monique van Roosmalen nieuwe rector Maurick College

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Monique van Roosmalen benoemd tot rector van het Maurick College in Vught. Op dit moment is zij rector van het Sondervick College. Monique start op 1 januari 2024 in haar nieuwe functie. Zij volgt Anita O’Connor op die sinds 1 september waarnemend rector is van het Maurick College

Monique van Roosmalen: “Na vele jaren Sondervick College is het moeilijk om los te laten, maar ik vind het ontzettend mooi om rector van het Maurick College te worden. Ik ben erg enthousiast over het Dalton onderwijs van het Maurick College. En naast dat sterke onderwijsconcept zie ik uit naar de ontmoetingen met alle leerlingen, medewerkers en stakeholders van het Maurick College.”

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur: “Monique heeft op het Sondervick fantastisch werk geleverd. Samen met de medewerkers heeft zij deze school, na een roerige periode in rustiger vaarwater gebracht. Dat verdient veel respect. Wij zijn dan ook blij dat Monique binnen OMO haar kwaliteiten en ervaring kan blijven inzetten. Het Maurick past bij haar onderwijsvisie; het is één van de inspirerende oplossingen voor de complexe vraagstukken van de toekomst. Daar hoort ook het intensief samenwerken in de regio bij zowel met andere scholen als met gemeenten en instellingen. Monique’s leiderschapsstijl is juist gericht op een open relatie en dat zal de verbinding van Maurick met de regio dan ook versterken.

Na vier jaar in Amerika te hebben gewoond, werkte Monique als docent scheikunde op verschillende scholen. Hierna vervulde Monique vijf jaar functies als (vervangend adjunct) sectordirecteur en werkte ze vier jaar bij o.a. Zadkine en ROC via Bestuur Management en Consultancy (BMC) in de rol als interim directeur en vergrootte ze haar expertise met name op het gebied van kwaliteitszorg vo. Sinds 2011 is Monique rector, eerst 6 jaar van IVO Deurne en sinds 2017 van het Sondervick College.

Monique van Roosmalen is 62 jaar, getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Leende.