21 juni 2024 Terug naar overzicht

Nieuwsbrief - Jaarverslag 2023 Onderwijs in transitie naar de toekomst

Op donderdag 20 juni 2024 heeft de ledenraad het jaarverslag van de vereniging over 2023 goedgekeurd, inclusief de jaarrekening. In een beknopte publieksversie hebben we de belangrijkste resultaten samengevat aan de hand van de zeven koerspijlers uit Koers 2023.