03 oktober 2023 Terug naar overzicht

In gesprek over de onderwijsprofessional van de toekomst

Elke dag werken duizenden onderwijsprofessionals keihard om het best mogelijke onderwijs voor hun leerlingen te verzorgen. Ze krijgen daarvoor niet altijd de waardering die ze verdienen. Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst bevlogen onderwijsprofessionals houden, organiseert Ons Middelbaar Onderwijs op 5 oktober, de 'Dag van de Leerkracht' een congres.

'Leraar: Onderwijsprofessional van de toekomst'

 

We gaan samen met leraren, leerlingen, wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, lerarenopleiders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals en belangstellenden in gesprek over de vraag wat we kunnen doen om onderwijsprofessionals in hun kracht te krijgen en te houden.

Programma
De dag begint met een gesprek met onze leerlingen. Wat vinden zij goed onderwijs? Waarna prof. dr. Jan van Tartwijk de keynote verzorgt en spreekt over oorzaken van het lerarentekort en mogelijkheden om dit tekort terug te dringen. In een paneldiscussie met de Raad van Bestuur vereniging OMO, rectoren, teamleiders en docenten wordt hier verder over gediscussieerd.

In het middagprogramma wordt in workshops gesproken over de volgende onderwerpen:

Denk- en handelingsruimte voor de leraar
Hoe benutten we ontwikkelruimte en wat vraagt dat van onze werkomgeving?

Prof. dr. Nienke Nieveen (TU Eindhoven)

Ontwikkelpaden in het beroep
Hoe geven we vorm aan ontwikkelpaden voor leraren en wat betekent dat voor het HRM-beleid?

Prof. dr. Douwe Beijaard (emeritus TU Eindhoven)

Onderwijs anders organiseren
De leraar als expert in een team van professionals: hoe geven we dit vorm en wat vraagt dat van de schoolorganisatie?

Prof. dr. Jan van Tartwijk (Universiteit Utrecht)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onderwijsprofessionals
Hoe geven we samen vorm aan opleiden en professionaliseren met de leraar aan het roer?

Dr. Martine van Rijswijk (Universiteit Utrecht)

Leiderschap
Welke vormen van leiderschap zijn nodig om de leraren in hun kracht te zetten en te houden?

Dr. Femke Geijsel (TIAS)


Wil je meer informatie of aanwezig zijn, dan horen we dat graag via communicatie@omo.nl.