29 juni 2023 Terug naar overzicht

OMO-trots op prijs ISK/EOA  - Helden van de toekomst

Voor alle afdelingen binnen de OMO-scholen wordt jaarlijks een OMO-prijs uitgereikt. Ook de leerlingen van de afdelingen ISK/EOA krijgen de kans om mee te dingen naar een OMO-prijs. Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur, bezocht de scholen om de prijzen uit te reiken.

Het idee van de 'OMO-trots op prijs' is ontstaan op aangeven van een docent op een van de scholen. Deze prijs geeft leerlingen de kans om in de vorm van een project, eigen verhaal of anders te laten zien waarop zij trots op zijn.

Dit jaar hebben drie scholen deelgenomen aan deze prijs. De inzendingen waren stuk voor stuk bewonderenswaardig en varieerden van persoonlijke verhalen tot bijzondere maskers, spreekbeurten en een tijdschrift.

2College ISK Oisterwijk

 

Heel wat leerlingen uit de alfabetiseringsklas hebben dit jaar meegedaan aan de OMO Trots op prijs. Een aantal leerlingen hebben een stukje over zichzelf, of een ander verhaal geschreven in het Nederlands. Omdat één leerling nog maar heel kort op school zit heeft zij haar stukje in het Somalisch geschreven. Andere leerlingen die nog niet goed kunnen schrijven hebben een kleurplaten en stempelwerkjes met letters gemaakt.

Verhalen Leerlingen

Lees/bekijk hier de verhalen van Faduma, Sitra, Soulin, Mohammed Moussa, Mohammed Amoun, Mansoor, Mohanet.

Er is een prachtig kunstwerk gemaakt door één leerling.

"Ik ben Providence.
Ik ben 15 jaar.
Sinds ik een kind was, heb ik altijd van tekenen gehouden.
Ik kan heel goed tekenen. Tekenen is echt een leuke hobby!"

Een andere groep leerlingen hebben gewerkt aan een digitaal tijdschrift. 

Bossche Vakschool

Een leerling van de Bossche Vakschool heeft een spreekbeurt in het Nederlands gehouden over de cultuur in Nederland. Dit onderwerp is door hemzelf uitgekozen. Deze leerling heeft zich de Nederlandse taal snel eigen gemaakt. Hij hield de spreekbeurt helemaal uit het hoofd. Volgend jaar stroomt deze leerling door naar de havo. 

Bekijk hier de spreekbeurt van Artjom (kijktijd 05:24 min.).

Metameer Stevensbeek

De helden van de toekomst

Leerlingen van Metameer gingen aan de slag met de opdracht 'Robots: Helden van de toekomst'. Aan hen is gevraagd na te denken over de toekomst van de mens en de wereld. Welk probleem gaat je nauw aan het hart en zou je graag aanpakken? Voor dit probleem hebben ze een (denkbeeldige) robot ontworpen en deze vervolgens geplaatst in de desbetreffende omgeving. Daarnaast is de leerling gevraagd een tekst te schrijven waarin ze het probleem toelichten. Klik op de link op de afbeelding en bekijk de schitterende ontwerpen:

 

De begeleidend docent geeft aan, "Onze leerlingen komen uit moeilijke situaties. Ik ben zo ontzettend trots op hoe ze zijn omgaan met hun situatie. Opvallend aan dit werkstuk is dat leerlingen over het algemeen hun robot inzetten voor kleinere problemen. Een enkeling zet het in om de oorlog in Oekraïne of elders op te lossen maar de meeste leerlingen zoeken het in relatief kleine dingen. Ik ben super trots op mijn leerlingen, ze zouden een goed voorbeeld zijn voor velen."

 

Vogelmaskers

Van een andere groep leerlingen van Metameer ontvingen we het project 'Vogelmaskers'. Vogels symboliseren vrijheid, dat is niet alleen in de Nederlandse cultuur zo maar ook in veel andere landen zien we een vogel als vrijheidssymbool. Tijdens Burgerschap is aandacht besteed aan de tweede wereldoorlog. De begeleidend docent vertelt, "het was soms emotioneel voor de leerlingen om hun eigen ervaringen onder woorden te brengen. Door het zien (beeldende kunst) en horen (muziek) van vele voorbeelden zagen ze dat de taal van de kunst een krachtige taal is die bovendien wereldwijd door iedereen kan worden begrepen en dat je ook op zo’n manier met elkaar kunt communiceren. Bovendien merkten ze dat tijdens het maakproces ook het leren van de Nederlandse taal volop aan de orde kwam. Gaandeweg zag je het plezier dat ze aan het creëren beleefden groeien. En uiteindelijk hebben alle leerlingen zo enthousiast gewerkt aan hun masker dat ik af en toe tranen in mijn ogen kreeg."

 

De prijs

Iedere school ontving een geldbedrag voor de ingezonden stukken. De leerlingen werden, door Jos Kusters (voorzitter Raad van Bestuur) in het zonnetje gezet bij de uitreiking van deze prijzen. Met het geldbedrag wordt een leuke activiteit met de leerlingen ondernomen. De hoofdprijs ging dit jaar naar Metameer in Stevensbeek. 

Het EOA-onderwijs

In het EOA-onderwijs gaat het vooral om het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen moeten het Nederlands goed leren beheersen zodat ze lessen kunnen volgen in het praktijkonderwijs (PrO), vmbo, havo/vwo of een beroepsopleiding binnen het MBO/ROC. Er worden daarom veel lessen Nederlands als tweede taal gegeven. Daarnaast worden ook vakken als rekenen (wiskunde), Engels, tekenen/handvaardigheid en lichamelijke opvoeding aangeboden.