19 december 2023 Terug naar overzicht

Pizza’s, stellingen en het telefoonbeleid

Eerder dit jaar ging de OMO-leerlingenraad met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘telefoonbeleid’. Onderstaand hun bevindingen.

Vanuit het ministerie van Onderwijs luidde er op 4 juli 2023 dringend advies om mobieltjes uit het lokaal te halen. ‘Mobiele telefoons zijn slecht voor leerprestaties’, lichtte het tweede kopje van het advies op website van de Rijksoverheid toe. Vanaf 1 januari vinden er daarom op veel scholen veranderingen plaats met betrekking tot het telefoonbeleid. Wat die veranderingen inhouden? Dat mogen scholen zelf beslissen. 

De OMO-Leerlingenraad vond het belangrijk om dit onderwerp bij de leerlingen op tafel te leggen: Zorgde de telefoons écht voor concentratieproblemen? Mogen docenten dan ook niet op hun telefoons? Moeten leerlingen juist zelfstandig zijn in het bepalen of ze hun mobieltjes gebruiken? Of moeten de telefoons helemaal weg?

Deze vragen werden aan de hand van stellingen gesteld in een bijeenkomst die de OMO-Leerlingenraad had georganiseerd, een pizzapanel. Het panel werd gehouden op 27 oktober 2023 en was bedoeld om zowel de meningen van de leerlingen te horen, als de leerlingen zelf te laten nadenken over het onderwerp. Pizza’s maakten uiteraard de bijeenkomst compleet door de heerlijke praatjes die voortkomen uit lekkere hapjes. 

De leerlingenraad slaagde er zo in de meningen te horen van de OMO-leerlingen die aanwezig waren. Naast de stellingen was er een opdracht waarbij leerlingen, in groepjes, hun eigen ideale telefoonbeleid mochten bedenken. Het beleid werd vervolgens geschreven op posters en gepitcht. 

De conclusies van het pizzapanel zijn als volgt. De meeste leerlingen vinden een telefoonverbod op school niet wenselijk. Ze begrijpen wel dat mobieltjes een afleidende factor kunnen zijn in de klas en dat er daarom een telefoonbeleid moet komen. De OMO-leerlingen zijn van mening dat dat beleid duidelijk moet zijn, maar ook rechtvaardig, voor zowel leerlingen als docenten. Leerlingen zien daarnaast het meeste nut in het gebruik van de telefoontas. Ze kunnen daardoor in de pauzes, of tijdens tussenuren bijvoorbeeld, nog wel gebruik maken van hun mobieltjes terwijl die in de les wegblijven. Tevens kan de telefoon een aanvulling zijn voor het onderwijs. De lessen kunnen bijvoorbeeld door middel van leerzame quizzen interactiever worden en, volgens de aanwezigen, is dit bevorderlijk voor hun prestaties.

De OMO-Leerlingenraad heeft na afloop van deze conclusies, samen met de leerlingen, genoten van pizza’s en napraatjes over de stellingen en het telefoonbeleid. 

Kort daarna is er een rapport geschreven en dit is besproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging, Jos Kusters. Hij gaf aan, net als veel OMO-leerlingen: “Dat mobieltjes de concentratie in de les verstoren wordt breed gedeeld. Tegelijkertijd hebben we de pedagogische opdracht onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarin nemen mobieltjes en andere digitale technologieën een belangrijke plaats in. Gedurende de schooltijd zullen we daarom leerlingen moeten leren omgaan met die technologieën. Je zou dat mediawijsheid kunnen noemen. Het is binnen Ons Middelbaar Onderwijs aan iedere school zélf om daar invulling aan te geven binnen de wettelijke kaders.”

Geschreven op maandag 18 december 2023 - 21:55 

Door: Lois Joseph, namens de OMO-Leerlingenraad


Binnen de vereniging hebben we een actieve leerlingenraad. Zij gaan door het jaar heen met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. Dit doen zij o.a. door het organiseren van zogenaamde Pizzapanels en een jaarlijks congres. Leerlingen van alle OMO-scholen zijn hier welkom.