05 september 2023 Terug naar overzicht

Samen voor modern onderwijs!

De Overlaat en Scholengroep de Langstraat slaan handen in elkaar voor modern onderwijs.

In april 2022 gaven Scholeng De Overlaat en Scholengroep de Langstraat aan om elkaar intensief te willen versterken en inspireren, om een rijk onderwijs in Waalwijk e.o. te behouden. Sinds 1 augustus 2023 is SG De Overlaat officieel onderdeel van Scholengroep de Langstraat, en dus van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Scholengroep de Langstraat bestaat nu uit vijf unieke, onderscheidende scholen, die samen opereren vanuit gedeelde waardes en staan voor modern en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Edwin Verlangen, rector van Scholengroep de Langstraat: “SG De Overlaat sluit naadloos aan op de ontwikkelingsgerichte koers die onze scholengroep is ingeslagen en is met haar unieke onderwijsconcept een wezenlijke aanvulling op onze scholengroep.”

Vertrekkend directeur-bestuurder van de Overlaat, Otto Dooijes: “Deze fusie is belangrijk voor alle huidige en toekomstige leerlingen uit de gehele regio. Zo blijft er een breed, kwalitatief goed, onderwijsaanbod en is er iets te kiezen. Goed voor hun ontwikkeling, goed voor hun vervolgopleiding en goed voor de arbeidsmarkt.”


Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur vereniging OMO: “Dit is een mooi voorbeeld hoe verschillende onderwijspartijen elkaar opzoeken om een breed keuze aanbod in de regio te continueren. Het brede keuze-aanbod stond door daling van leerlingaantallen onder druk. Door deze fusie kunnen leerlingen de door hun gewenste opleiding blijven kiezen. De Overlaat verdient veel respect voor haar keuze en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is hierdoor een mooie, goede school rijker.”

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Scholengroep de Langstraat bestaat nu uit vijf unieke, onderscheidende scholen, met elk een eigen onderwijsvisie, gedragen door de gedeelde waardes van de scholengroep. De scholen streven naar meer dan enkel kwalificatie. Ook persoonsvorming en socialisatie zijn belangrijke pijlers binnen de ontwikkeling van onze leerlingen. Om onze leerlingen een goede start te geven, moet het onderwijs aansluiten bij de huidige maatschappij. Daarbij is de verbinding met de buitenwereld van groot belang. Hiertoe wordt de komende tijd veelvuldig het contact met de omgeving gezocht, plaatselijk, regionaal en internationaal.


Edwin Verlangen vertelt: “Wij geloven niet in leren louter in een klaslokaal, waarbij de leerling enkel ontvangt en de docent zendt. Dit past echt niet meer bij deze tijd We willen een omgeving, waarin iedereen vanuit ruimte, eigenaarschap en passie bijdraagt aan de school, leerlingen en personeel. Daarbij past coachend ontwikkelen en het werken in teams. Sinds begin vorig schooljaar is de besturing op de grotere scholen gewijzigd en wordt er gewerkt met coachende teamleiders. De uitgezette koers vraagt om nieuw leiderschap. Met groot genoegen kan ik vertellen dat direct na de zomer twee nieuwe directeuren starten, die dit leiderschap met zich meebrengen.”


Directeuren scholen Scholengroep de Langstraat
Marlies Barthel start als directeur op het d’Oultremont College in Drunen en Anne Voorn krijgt diezelfde rol op het Dr. Mollercollege in Waalwijk. Zij geven, samen met de directeuren Nicolle Sommer (Walewyc Mavo), Vanja Goossen, (Van Haestrecht College, Kaatsheuvel) en Susan Timmermans (De Overlaat) verder vorm aan koers en richting van de scholen.