18 september 2023 Terug naar overzicht

Vacature Lid Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de huidige leden is er een vacature voor een lid Raad van Toezicht. Wil jij als lid Raad van Toezicht bijdragen aan goed onderwijs aan ruim 60.000 leerlingen? Lees verder en reageer!

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door goed onderwijs te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De kernvraag voor de komende jaren is hoe we 'goed onderwijs' realiseren in een tijd van schaarste (zoals krimp en lerarentekort), overvloed (zoals technologie en informatie) en bij turbulentie (zoals klimaatveranderingen en politieke context). Vanuit onze kernwaarden blijven de pedagogische visie en opdracht daarbij ons centrale uitgangspunt. Wij organiseren ons onderwijs zodanig, dat er wendbaar en flexibel ingespeeld kan worden op de veranderende omstandigheden, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het welbevinden van onze leerlingen en duurzaamheids- en inclusievragen vanuit de samenleving.

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de huidige leden, ontstaat een vacature voor een lid Raad van Toezicht, tevens lid van de onderwijscommissie, op voordracht van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Gezien de voordracht en huidige samenstelling wordt gezocht naar een lid met een ‘onderwijsprofiel’ waaronder aantoonbare interesse in het voortgezet onderwijs en de arbeidsorganisatie ervan. Het complete profiel is te vinden in de bijlage.

Als deze vacature je aanspreekt en het profiel bij je past, stuur dan uiterlijk 29 september 2023 een korte motivatie en CV (of link naar je LinkedInprofiel) aan mm.vanderzanden@omo.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op 23 en 26 oktober 2023 in de avond. Neem voor meer informatie contact op met Marga van der Zanden, ambtelijk secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, mm.vanderzanden@omo.nl, 013-5955322

Profielschets Lid Raad van Toezicht