Pexels Max Fischer 5212653
Pexels Rdne Stock Project 8499491
Pexels Norma Mortenson 8457444 Klein

Vertrouwenspersonen

Barbara Snijder en Bob van Geffen zijn vertrouwenspersoon integriteit van Ons Middelbaar Onderwijs. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 013-59 44 115 of per e-mail via omo@klachtregeling.nl.

Reitseplein 1
5038 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

 

Bob van Geffen is mijn naam, en ik ben van huis uit theoloog en filosoof. Voor mijn pensionering heb ik, na een start in het jongerenwerk, in directie- en bestuurstaken gewerkt, en de laatste jaren ook als docent.

Als vertegenwoordiging uit de Brabantse bisdommen had ik zitting in de Raad van Toezicht. Na afronding van de termijnen ben ik gevraagd vertrouwenspersoon te willen zijn. Dat heb ik graag aanvaard. Deels omdat ik OMO en haar doelstelling een warm hart toedraagt, en deels omdat ik ervan overtuigd ben dat in werkorganisaties te weinig wordt geluisterd.

Vertrouwenspersonen zijn er om te luisteren en om daar waar problemen zich voordoen, mogelijkheden te zoeken om meer naar betrokkene(n) te luisteren. Dat lost niet meteen iets op, maar kan wel een groot verschil maken.

Mijn naam is Barbara Snijder.

Met mijn rechtenstudie als basis, heb ik diverse management-en directiefuncties bekleed.

In de periode 2010-2018 was ik betrokken bij OMO als lid van de Raad van Toezicht. Ik heb het bedrijf daarbij beter leren kennen en ben onder de indruk van het doel van de organisatie. De passie waarmee aan dat doel gewerkt wordt vind ik  inspirerend.

In mijn functie van directeur HRM ben ik geboeid geraakt door alle aspecten van leiderschap en de effecten daarvan op een veilige werkomgeving en fijne  samenwerking tussen collega’s en de resultaten van het bedrijf. Hoe belangrijk en hoe kwetsbaar.

Natuurlijk gaat er in ieder bedrijf wel eens iets minder goed of gebeuren er zaken die beter niet kunnen gebeuren. Ik hoop in deze rol, daar waar er behoefte aan bestaat, een steentje te kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkklimaat en onderling begrip.