Ledenraad

Lidmaatschap vereniging OMO

Ouders zijn vooral betrokken bij de school van hun kinderen. Er zijn ook ouders die zich ook betrokken voelen bij onze vereniging of die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren. Ben jij één van die ouders en zit jouw kind op een OMO-school? Dan kun je gratis lid worden van onze vereniging en je stem laten horen in de ledenraad.

Wil jij je aanmelden?

Wanneer je lid wilt worden, stuur dan een brief of e-mail naar vereniging Ons Middelbaar Onderwijs o.v.v. aanmelding lidmaatschap vereniging OMO.

Graag onderstaande vermelden in de brief of e-mail:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw e-mailadres
  • uw geboortedatum
  • uw telefoonnummer
  • de naam van uw kind(eren)
  • de naam van de school van uw kind(eren).

Note: in artikel 7 van de Statuten is opgenomen dat een lid ouder moet zijn dan 18 jaar en niet mag behoren tot de categorieën personeelsleden, leden van medezeggenschapsorganen en leerlingen.


Je kunt de brief sturen naar:

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Postbus 574
5000 AN  Tilburg

‘OMO, dat zijn wij allemaal!'