Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Professioneel statuut

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van docent wettelijk beschermd door de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL). Het doel van deze wet is om de positie van onderwijsprofessionals te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. De wet is opgebouwd uit drie componenten: het lerarenregister, de professionele standaard en het professioneel statuut.

In het verplichte lerarenregister laten docenten elkaar en de samenleving zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit op peil houden.

Binnen de vereniging zijn de kernwaarden voor de professionele standaard vervat in de visie op identiteit en de code omtrent goed handelen (integriteitscode).

In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over de zeggenschap en autonomie van medewerkers. Het professioneel statuut komt tot stand door een professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers. De afspraken die volgen uit dit dialoog worden vastgelegd in het professioneel statuut. Dit statuut houdt rekening met de hierboven genoemde de professionele standaard van de beroepsgroep.

Om deze dialoog binnen de school vorm te geven is door het OMO-bureau een format ontwikkeld.