Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Academische Opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool is een netwerk van scholen en opleidingen. Samen leiden zij aankomende leraren op. Ook stimuleren zij praktijkonderzoek en dragen bij aan professionalisering van (toekomstige) docenten. Elke OMO-school doet mee in één van de vijf academische opleidingsscholen. 

Curriculum 

Om het onderwijs te kunnen toetsen, wordt er een leerplan vastgesteld. Een plan waarin de inhoud en de doelen die geleerd moeten worden, zijn vastgelegd. Dit noem je een curriculum. Dit plan gedeeltelijk vormgegeven door de scholen en leraren, echter moet deze wel voldoen aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs stelt.  

Ontwikkelen docenten

Een academische opleidingsschool doet meer: scholen begeleiden beginnende docenten en dragen bij aan de doorlopende professionalisering van meer ervaren collega’s. Onderzoek richt zich op schoolinnovatie vanuit een eigen onderzoeksagenda. 

Kortom, een academische opleidingsschool is een netwerk rond opleiden, onderwijskundig onderzoek en bijdragen aan professionalisering van (toekomstige) docenten. 

Leerateliers

Naast onze Academische Opleidingscholen (AOS), richt Ons Middelbaar Onderwijs zich ook op innovatie binnen het onderwijs. Dit doen we door studenten van de lerarenopleiding te stimuleren om niet alleen informatie te zenden, maar ook op te halen bij de leerlingen. Bij deze manier van leren werken de student, leerlingen en docent samen in één van de vijf ‘leerateliers’.