Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Anti-pestcoördinatoren

Vooral om van elkaar te leren, is in het voorjaar van 2016 het kennisnetwerk van anti-pestcoördinatoren geboren. Momenteel bestaat het kennisnetwerk uit ongeveer 25 leden van verschillende scholen van onze vereniging.

Tijdens bijeenkomsten wordt er veel gepraat over lopende zaken op de verschillende scholen. Er is ruim aandacht voor de borging, variatie in taken, de urenfacilitering en het inbrengen van specifieke casussen.
Daarnaast worden er tijdens elke bijeenkomst een of meerdere in- en externe professionals uitgenodigd om iets te komen vertellen over wat succesvol is gebleken in hun school of organisatie, uiteraard gerelateerd aan het sociaal veiligheidsbeleid.

Doelgroep

Anti-pestcoördinatoren van de scholen.

Activiteit

Wil je meer weten over komende activiteiten of wil je je aanmelden voor het netwerk? Dat kan bij Joris Arts, jar@fioretticollege.nl, docent lichamelijke opvoeding op het Fioretti College in Veghel en aanvoerder van het netwerk anti-pestcoördinatoren, LinkedIn.