Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Communicatie

Het communicatienetwerk komt geregeld bij elkaar om kennis te delen over actuele communicatievraagstukken. Alle deelnemers aan het netwerk dragen onderwerpen aan. Zo worden ervaringen met elkaar gedeeld en verbindingen tussen scholen gelegd. 

Doelgroep

Het kennisnetwerk communicatie is bedoeld voor communicatiemedewerkers van de scholen en vereniging.

Voor meer informatie kijk op ONS (intranet) bij Netwerk communicatie of mail naar communicatie@omo.nl