Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Professioneel statuut

De Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL) schrijft voor dat iedere school komt tot een eigen professioneel statuut.

Professioneel statuut

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van docent wettelijk beschermd door de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister (Wet BLL). Het doel van deze wet is om de positie van onderwijsprofessionals te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. De wet is opgebouwd uit drie componenten: het lerarenregister, de professionele standaard en het professioneel statuut.

In het verplichte lerarenregister laten docenten elkaar en de samenleving zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit op peil houden.

Binnen de vereniging zijn de kernwaarden voor de professionele standaard vervat in de visie op identiteit en de code omtrent goed handelen (integriteitscode).

Professioneel statuut

In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over de zeggenschap en autonomie van medewerkers. Het professioneel statuut komt tot stand door een professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers. De afspraken die volgen uit deze dialoog worden vastgelegd in het professioneel statuut. Dit statuut houdt rekening met de hierboven genoemde de professionele standaard van de beroepsgroep. 

Om deze dialoog binnen de school vorm te geven is een format ontwikkeld.

ProMotion

Website ProMotion

Het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Ga naar ProMotion