Ledenraad

Ledenraad

Een vereniging heeft leden en een ledenraad. Zo ook onze vereniging. De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Met de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming.

Lidmaatschap

Van elke Raad van Advies kunnen twee leden lid worden van de vereniging. Ook ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school kunnen lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

Inspraak ledenraad 

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. Dit gebeurt in juni tijdens de jaarlijkse ledenraadvergadering.

De eerstvolgende vergadering is op donderdagavond 20 juni 2024. 

Met de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming. Zo is binnen de vereniging OMO de eigen oppositie gecreëerd. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben op deze manier een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid spiegelen en verantwoorden. 

Ledenraadvergadering bijwonen? 

Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd voor de ledenraadvergadering. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom de vergadering bij te wonen. Zodra de locatie en het programma bekend zijn, kun je je aanmelden via een inschrijfformulier op deze website. Heb je een vraag stuur een e-mail naar vereniging Ons Middelbaar Onderwijs o.v.v. aanmelding ledenraad vereniging OMO.