Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Raden van Advies

Elke school heeft een Raad van Advies. De leden van een Raad van Advies adviseren de rector/algemeen directeur bij het ontwikkelen van het beleid. Zij zijn een klankbord voor strategische onderwerpen en de ontwikkelingsrichting van de school. Ook ziet de Raad van Advies toe op de maatschappelijke verankering van de school in de lokale en regionale gemeenschap.

Twee leden uit elke Raad van Advies zijn afgevaardigd in de ledenraad als lid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee zijn de Raden van Advies niet alleen van veel waarde voor de ontwikkeling van de individuele scholen, maar ook voor de ontwikkeling van de vereniging. 

Lees ook de profielschets Raden van Advies.