Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de vereniging houdt toezicht op, en is sparringpartner van de Raad van Bestuur. Zij legt verantwoording af aan de ledenraad. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur, is een sparringpartner voor de Raad van Bestuur, en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van de vereniging van belang zijn. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de vereniging onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. De kwaliteitsverbetering staat dan ook voorop.

Afgevaardigde leden in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit acht leden. Vier leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ledenraad, op (niet bindende) voordracht van de Raad van Toezicht. Drie leden worden op bindende voordracht van de GMR benoemd, namelijk vanuit het personeel, de ouders en de leerlingen. Het achtste lid wordt benoemd op voordracht van de bisschoppen van Breda en van Den Bosch. Over alle zetels heeft de ledenraad het laatste woord.

 

Wie is wie en contact

Theo Camps (op voordracht van de oudergeleding van de GMR)

voorzitter Raad van Toezicht

Lilian Damen-Evers (op voordracht van de Raad van Toezicht)

vicevoorzitter Raad van Toezicht

Paul van Geest (op voordracht van de bisschoppen van Breda en van Den Bosch)

lid Raad van Toezicht

Hans Junggeburt (op voordracht van de Raad van Toezicht)

lid Raad van Toezicht

Harrie Meelen (op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR)

lid Raad van Toezicht

Herman Molenaar (op voordracht van de Raad van Toezicht)

lid Raad van Toezicht

Joke Snippe (op voordracht van de leerlinggeleding van de GMR)

lid Raad van Toezicht