Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Broedplaatsen

In broedplaatsen gaan collega’s van verschillende scholen met elkaar het experiment aan. Experimenteren in broedplaatsen maakt onderdeel uit van het intensiveringsprogramma ‘Bewegen in Balans’.

In een broedplaats ga je samen aan de slag met een gezamenlijk doel of vraagstuk. Het gaat daarbij om complexe vraagstukken (zogenoemde Wicked Problems) die ongestructureerd en moeilijk oplosbaar of zelfs onoplosbaar zijn. Er zijn verschillende perspectieven op het vraagstuk mogelijk en nodig.

De broedplaatsen worden ingericht rondom een gezamenlijk thema waarbij iedere deelnemer het vraagstuk vanuit de eigen context inbrengt. In een broedplaats gaat het niet om verbetering of aanpassing van het bestaande maar om innovatie waarbij echt iets nieuws wordt uitgevonden (iets wat nog niet op deze manier (in de school) gedaan is). Een broedplaats onderscheidt zich daarmee van een aantal andere vormen van ontwikkeling, samenwerkingsverbanden, co-creatie, learning labs (gericht op kennis) of kennisdeling.

De ideeën, pilots en kennis vanuit de broedplaats neem je mee je eigen school in om daar het experiment aan te gaan. Een broedplaats heeft niet als doel een blauwdruk te ontwikkelen waar (alle) scholen aan moeten voldoen. Elke oplossing dient passend te worden gemaakt door de school zélf, binnen de eigen cultuur, ambities en context. De broedplaats is bovenal een samenwerkingsvorm en werkwijze.

Op ONS wordt samengewerkt en vind je meer informatie over broedplaatsen en aanmelden hiervoor.

Ontdek meer