Img Hero Home 01
Img Hero Home 02
Img Hero Home 03

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De GMR heeft een stem over beleid dat voor alle scholen van de vereniging geldt. Zowel ouders, leerlingen als medewerkers kunnen lid zijn van de GMR.

Wie is de GMR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Ze praten mee over het beleid van de school en zorgen ervoor dat alle perspectieven gehoord worden. De leden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden vanuit de groepen personeel, ouders en leerlingen door de MR-leden op het OMO MR-Congres gekozen. De GMR is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en heeft advies- en instemming- bevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt.

Wie is wie?

Personeel in de GMR

De leden van de GMR die werken op één van de OMO-scholen, de PGMR-leden, houden zich ook bezig met bevoegdheden die op grond van cao-afspraken door de personeelsvakorganisaties aan hen zijn gedelegeerd. Verder organiseren zij scholing voor MR'en al dan niet in samenwerking met de personeelsvakorganisaties, het LAKS en de ouderkoepels. Ook verzorgen zij vijf keer per jaar een fysieke platformbijeenkomst voor PMR-leden en het jaarlijkse OMO MR-Congres voor alle MR-leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur van de (P)GMR is iedere woensdag te bereiken op het OMO-bureau op 013 595 55 00 in zaal 0.1. Ook zijn zij te bereiken via de e-mailadres secretaris@gmr.omo.nl

Ouders in de GMR

De ouders van de GMR en de MR'en delen hun kennis via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Naast de informatie die daar te vinden is, kunnen de leden via dit platform elkaar vragen stellen. Per jaar komt de oudergeleding van de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Incidenteel organiseren zij thematische bijeenkomsten.

Leerlingen in de GMR

Ook de leerlingen van de GMR en de MR'en communiceren via het digitale platform van de GMR 'MR Centraal'. Per jaar komt de leerling geleding van

de GMR (OLGMR) vijf keer bij elkaar. Vanaf 2022 beschikt de leerling geleding over een leerlingenraad

Data GMR-vergaderingen schooljaar 2023 - 2024

4 oktober 2023

22 november 2023

20 december 2023

13 maart 2024

22 mei 2024

26 juni 2024

Het GMR - OMO MR-Congres vindt dit jaar plaats op 27 maart 2024

Agenda’s en verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de GMR: secretaris@gmr.omo.nl.

GMR Reglement MR Reglement Medezeggenschap bevoegdheden