Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Beleid en (klachten-)regelingen

Hebt u een klacht? Wilt u een misstand melden? Of bent u op zoek naar andere reglementen of beleidsstukken?

Klachtenregelingen

Voor leerlingen en ouders bieden we een aantal klachtenregelingen. Hieronder volgt een overzicht. De regelingen kunt u downloaden.

Leerlingenzaken

 

Regeling: Reglement bezwaar en beroep leerlingenzaken

 

Hieronder vallen

• zaken over (niet) toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar
• (school)examenzaken en onregelmatigheden t.a.v. enig deel van het eindexamen
• schorsing of definitieve verwijdering

 

Stap 1: Probeer eruit te komen met degene die het besluit heeft genomen.
Stap 2: Lukt dat niet? Dien, indien mogelijk, bezwaar in bij de rector/algemeen directeur.
Stap 3: Kom je er samen niet uit? Dien dan een beroep in t.a.v. bij de Regionale beroepscommissie leerlingenzaken via jz@omo.nl.

 

Klachtenregeling

 

Regeling: Klachtenregeling


Hieronder vallen

• zaken die niet onder leerlingenzaken vallen, bijvoorbeeld een klacht over bejegening, de kwaliteit van het onderwijs, agressie, geweld (waaronder pesten), discriminatie, seksuele intimidatie.

 

Stap 1: Dien de klacht in bij de rector/algemeen directeur van de school.
Een klacht wordt altijd eerst op school behandeld.
Stap 2: Kom je er samen niet uit? Dien een klacht in bij de klachtencommissie:
  
Klachtencommissie OMO
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
T 013-59 44 446
Klacht indienen via website: omo.klachtregeling.nl

 


NB. Indien nodig kan de klager vóór het indienen van een klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie informeren welke instantie bevoegd is en of de eventuele voorfase afdoende is doorlopen.