HAF3817WDJ
Img Hero Home 02
47352606 37F3 4B82 99C6 74944Ea9b642 Rw 600WDJ

ANBI

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wettelijk is het verplicht een aantal gegevens op de website openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna vermeld of met een klik te vinden op deze site. 

Contactgegevens
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg
T 013-5955500
E info@omo.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI  
3052163

Voor overige ANBI gegevens klik op onderstaande onderwerpen:
• Bestuurssamenstelling
• Beleidsplan (Koers 2023)
 Beloningsbeleid
• Doelstelling
• Verslag uitgeoefende activiteiten
• Financiële verantwoording

ANBI onderwijsinstellingen Ons Middelbaar Onderwijs

KvK nr. vereniging OMO: 40258061

KvK nr. bureau OMO: 41097111