Img Hero Home 03
0662C625 2B51 462D 9B11 622Cffb801f7 Rw 600 Wg
Img Hero Home 01

Koers 2023

Het strategisch beleidsplan van de vereniging. Koers 2023 geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging, inspireert en daagt uit.

Koers 2023: Onderwijs met overtuiging, ons strategisch beleidsdocument, is vanaf januari 2017 van kracht.

Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van Koers.     

Koers 2023

Goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.

Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.