Pexels Max Fischer 5212653
Pexels Rdne Stock Project 8499491
Pexels Norma Mortenson 8457444 Klein

OMO Leerlingenraad

Naast de leerlingenraden op de verschillende OMO-scholen is er ook een OMO-leerlingenraad.

De OMO-leerlingenraad van 2023-2024 heeft onlangs hun jaarplan geschreven. De OMO-leerlingenraad, bestaande uit vijf leerlingen van verschillende OMO-scholen, houdt zich bezig met de belangen van OMO-scholieren. In het jaarplan dat deze vijf leerlingen hebben geschreven staat een introductie van de leerlingen en staat wat de leerlingen komend schooljaar willen organiseren en wat ze willen bereiken.

Lees hier het jaarplan 2023/2024

Instagram

Alle leerlingen van OMO-scholen worden uitgenodigd om aan te sluiten  bij het Instagram account: leerlingennetwerk.omo.