HAF3817WDJ
Img Hero Home 02
47352606 37F3 4B82 99C6 74944Ea9b642 Rw 600WDJ

OMO Leerlingenraad

Naast de leerlingenraden op de verschillende OMO-scholen is er ook een OMO-leerlingenraad.

De OMO-leerlingenraad van 2023-2024 heeft onlangs hun jaarplan geschreven. De OMO-leerlingenraad, bestaande uit vijf leerlingen van verschillende OMO-scholen, houdt zich bezig met de belangen van OMO-scholieren. In het jaarplan dat deze vijf leerlingen hebben geschreven staat een introductie van de leerlingen en staat wat de leerlingen komend schooljaar willen organiseren en wat ze willen bereiken.

Lees hier het jaarplan 2023/2024

Instagram

Alle leerlingen van OMO-scholen worden uitgenodigd om aan te sluiten  bij het Instagram account: leerlingennetwerk.omo.