Img Hero Home 02
Img Hero Home 01
Img Hero Home 03

OMO-prijzen

In onze scholen volgen talentvolle leerlingen onderwijs. De vereniging stimuleert dit talent en reikt jaarlijks, voor alle opleidingen, prijzen uit.

Heb je een werkstuk gemaakt waar je trots op bent? En, wil je kans maken op één van de OMO-prijzen? Vraag je mentor, profielwerkstukbegeleider of vakdocent of hij/zij je kan inschrijven. Inschrijven voor dit schooljaar kan direct na de kerstvakantie.

Kom je er niet uit? Mail ons via prijzen@omo.nl dan helpen wij je verder.

OMO-prijzen voor talentvolle leerlingen

In onze scholen volgen talentvolle leerlingen onderwijs. De vereniging stimuleert dit talent en reikt jaarlijks, voor alle opleidingen, prijzen uit.

Leerlingen kunnen bij hun begeleidend docent aangeven dat ze willen meedingen naar een prijs. De begeleidend docent bepaalt of een werkstuk voldoet aan de criteria en beslist of een werkstuk wordt ingezonden.

Alleen leerlingen van OMO-scholen kunnen meedoen aan de OMO-prijzen. Meer informatie? Stuur een e-mail naar prijzen@omo.nl.

Belangrijke data 2023-2024

Praktijkwerkstukprijs pro en vmbo-bk
Deadline inleveren    : dinsdag 12 maart 2024
Juryavond                : donderdag 14 maart 2024
Prijsuitreiking           : donderdag 4 april 2024

Profielwerkstukprijs vmbo-gt en mavo
Deadline inleveren    : dinsdag 2 april 2024
Juryavond                : dinsdag 23 mei 2024
Prijsuitreiking           : donderdag 27 juni 2024

Profielwerkstukprijs havo en vwo
Deadline inleveren    : dinsdag 2 april 2024
Preselectie juryavond: maandag 13 mei 2024
Juryavond                : donderdag 30 mei 2024
Prijsuitreiking           : donderdag 27 juni 2024

OMO-trots op prijs (EOA/ISK)
Deadline inleveren    : 1 juni 2024
Juryavond                : 6 juni 2024
Prijsuitreiking           : 13/20 juni 2024

OMO-trots op prijs ISK/EOA

Voor de ‘OMO-trots op prijs’ sturen scholen met een afdeling EOA/ISK het resultaat in van een prestatie waar ze trots op zijn. Het werkstuk kan worden gekozen uit bestaand werk dat leerlingen hebben gemaakt binnen of buiten het reguliere programma. Hier kunnen zij laten zien hoe zij zichzelf ontwikkeld hebben in een nieuwe omgeving, ver van huis.

De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.

OMO-Praktijkwerkstukprijs

Voor de ‘OMO-praktijkwerkstukprijs’ sturen scholen met een afdeling praktijkonderwijs of vmbo-b/k het resultaat in van een prestatie waar ze trots op zijn. Het werkstuk kan worden gekozen uit bestaand werk dat leerlingen hebben gemaakt binnen of buiten het reguliere programma.

De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.

OMO-Profielwerkstukprijs vmbo-gt en mavo

Voor leerlingen van het vmbo-g/t en mavo is er een prijs voor het beste profielwerkstuk. In het profielwerkstuk kunnen leerlingen een aantal belangrijke kenmerken van het vmbo onderwijs laten zien. Zoals het toepassen van vaardigheden, het kunnen plannen, en het verwerven en verwerken van informatie.

Ook de voorbereiding van de leerlingen van vmbo-g/t en mavo op hun vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs en/of op hun beroep, komt in een profielwerkstuk op een bijzondere wijze tot uiting.

OMO-Profielwerkstukprijs havo en vwo

Voor havo- en vwo-leerlingen zijn er prijzen voor de beste profielwerkstukken. Een profiel in het tweede fase onderwijs bestaat uit een combinatie van een aantal vakken.
Er zijn vier profielen: ‘cultuur en maatschappij’, ‘economie en maatschappij’, ‘natuur en gezondheid’ en ‘natuur en techniek’. De leerling levert met het profielwerkstuk een proeve van bekwaamheid in het doen van onderzoek en geeft een zelfreflectie op de eigen competenties en het doorlopen proces. Het zelfstandig informatie kunnen verwerven en verwerken, het vakoverstijgend kunnen werken, het kunnen plannen, analyseren en componeren zijn kenmerken van het leren in het tweede fase onderwijs.