94De1c4c 8F8c 484A 90Bc 893D4d221e31 Rw 600Wdj
Img Hero Home 03
Ce23ae82 1873 49C1 Bfed C2c26a147af5 Rw 600WDJ

OMO-prijzen

In onze scholen volgen talentvolle leerlingen onderwijs. De vereniging stimuleert dit talent en reikt jaarlijks, voor alle opleidingen, prijzen uit.

OMO-prijzen voor talentvolle leerlingen

In onze scholen volgen talentvolle leerlingen onderwijs. De vereniging stimuleert dit talent en reikt jaarlijks, voor alle opleidingen, prijzen uit.

Leerlingen kunnen bij hun begeleidend docent aangeven dat ze willen meedingen naar een prijs. De begeleidend docent bepaalt of een werkstuk voldoet aan de criteria en beslist of een werkstuk wordt ingezonden.

Alleen leerlingen van OMO-scholen kunnen meedoen aan de OMO-prijzen. Meer informatie? Stuur een e-mail naar prijzen@omo.nl.

Belangrijke data 2022-2023

OMO-trots op prijs (EOA/ISK)
Deadline inleveren    : 7 juni 2023
Juryavond                : nader te bepalen
Prijsuitreiking           : nader te bepalen

Praktijkwerkstukprijs pro en vmbo-bk
Deadline inleveren    : dinsdag 14 maart 2023
Juryavond                : donderdag 16 maart 2023
Prijsuitreiking           : donderdag 30 maart 2023

Profielwerkstukprijs vmbo-gt en mavo
Deadline inleveren    : vrijdag 14 april 2023
Juryavond                : dinsdag 23 mei 2023
Prijsuitreiking           : donderdag 6 juli 2023

Profielwerkstukprijs havo en vwo
Deadline inleveren    : vrijdag 14 april 2023
Preselectie juryavond: maandag 15 mei 2023
Juryavond                : donderdag 1 juni 2023
Prijsuitreiking           : donderdag 6 juli 2023

OMO-trots op prijs ISK/EOA

Voor de ‘OMO-trots op prijs’ sturen scholen met een afdeling EOA/ISK het resultaat in van een prestatie waar ze trots op zijn. Het werkstuk kan worden gekozen uit bestaand werk dat leerlingen hebben gemaakt binnen of buiten het reguliere programma. Hier kunnen zij laten zien hoe zij zichzelf ontwikkeld hebben in een nieuwe omgeving, ver van huis.

De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.

OMO-Praktijkwerkstukprijs

Voor de ‘OMO-praktijkwerkstukprijs’ sturen scholen met een afdeling praktijkonderwijs of vmbo-b/k het resultaat in van een prestatie waar ze trots op zijn. Het werkstuk kan worden gekozen uit bestaand werk dat leerlingen hebben gemaakt binnen of buiten het reguliere programma.

De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.

OMO-Profielwerkstukprijs vmbo-gt en mavo

Voor leerlingen van het vmbo-g/t en mavo is er een prijs voor het beste profielwerkstuk. In het profielwerkstuk kunnen leerlingen een aantal belangrijke kenmerken van het vmbo onderwijs laten zien. Zoals het toepassen van vaardigheden, het kunnen plannen, en het verwerven en verwerken van informatie.

Ook de voorbereiding van de leerlingen van vmbo-g/t en mavo op hun vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs en/of op hun beroep, komt in een profielwerkstuk op een bijzondere wijze tot uiting.

OMO-Profielwerkstukprijs havo en vwo

Voor havo- en vwo-leerlingen zijn er prijzen voor de beste profielwerkstukken. Een profiel in het tweede fase onderwijs bestaat uit een combinatie van een aantal vakken.
Er zijn vier profielen: ‘cultuur en maatschappij’, ‘economie en maatschappij’, ‘natuur en gezondheid’ en ‘natuur en techniek’. De leerling levert met het profielwerkstuk een proeve van bekwaamheid in het doen van onderzoek en geeft een zelfreflectie op de eigen competenties en het doorlopen proces. Het zelfstandig informatie kunnen verwerven en verwerken, het vakoverstijgend kunnen werken, het kunnen plannen, analyseren en componeren zijn kenmerken van het leren in het tweede fase onderwijs.