Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Strategie en identiteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een strategisch beleidsdocument 'Koers 2023', een identiteitsnotitie en een integriteitscode.

Strategie en identiteit

Strategie
Koers 2023: Onderwijs met overtuigingis het strategisch beleidsdocument van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. Vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging hebben bijgedragen aan de inhoud van Koers.

Identiteit en integriteit
In het document 'Zingeving en goed onderwijs' van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt de discussie over identiteit van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Het document is opgesteld vanuit de wens dat iedereen in het dagelijks leven geïnspireerd raakt door getoond gedrag. Gedrag maakt immers zichtbaar wat de betekenis van identiteit echt is.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging. Het basisprincipe van al ons handelen is vertrouwen; dat loopt als een rode draad door de tekst. Bij het opstellen van de integriteitscode is de identiteitsnotitie van de vereniging als uitgangspunt genomen. De kern van die identiteitsnotitie (goed onderwijs, goed mens, goed leven) is voor de integriteitscode aangevuld met ‘goed handelen’.  

ProMotion

Website ProMotion

Het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Ga naar ProMotion