Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Organisatie

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Organisatie

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in, met name, de provincie Noord-Brabant.

De vereniging kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Elke school heeft een raad van advies waaruit van elke raad twee leden afgevaardigd zijn in de ledenraad. Ook ouders kunnen lid zijn van de vereniging.

Het bureau ondersteunt de scholen (financiën, personeel, huisvesting etc.) en de raad van bestuur (beleidsvoorbereiding en -invoering).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is gesprekspartner van de raad van bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid over beleid dat voor alle scholen geldt.